Członkowie sieci

Członkowie sieci

Już 115 członków Sieci w Wielkopolsce

Proces powiększania Sieci trwa nieustannie. Nowi członkowie przystępują do Sieci po akceptacji przez Zarząd Województwa.