Międzynarodowo

Sieć istnieje w 13 państwach, w łącznie 44 regionach.