VIN-KON

VIN-KON

VIN-KON S.A.

Firma powstała w 1991 r. i pozostaje jedną z największych w Wielkopolsce, jeśli chodzi o przetwórstwo owoców i warzyw. Specjalnością zakładu jest produkcja win owocowych. Zastosowana technologia gwarantuje wysoką jakość, odpowiednią trwałość oraz zachowanie naturalnych walorów smakowo-zapachowych. Proces produkcji oparty jest na metodzie tradycyjnej fermentacji. Firma niedawno uzyskała certyfikat Ekogwarancja dla żywności ekologicznej – to wyróżnienie dotyczy czterech rodzajów win: z dzikiej róży, jarzębiny słodkiej, aronii wytrawnej i czarnej porzeczki słodkiej. Wszystkie wina firmy posiadają znak „Poznaj dobrą żywność”.

W 2020 r. firma VIN-KON uzyskała pozytywną zgodę na poszerzenie asortymentu o dodatkowe produkty sprzedawane z logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska: 

Certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski przyznaje się na:

  • Wino z Czarnej Porzeczki ekologiczne,
  • Wino Śliwkowe półwytrawne,
  • Wino Gruszkowe,
  • Bursztynowy Cydr,
  • Bursztynowy Czarna Porzeczka,
  • Bursztynowy Wiśnia,
  • Szeptem wino z owocu śliwki,
  • Szeptem wino z owocu mirabelki,
  • Szeptem wino z owocu czerwonej porzeczki.

The company was established in 1991 and remains one of the largest in Wielkopolska in terms of fruit and vegetable processing. The specialty of this facility is production of fruit wines. The technology used guarantees high quality, good durability and preserving natural flavors. The production process is based on the traditional fermentation method. Recently the company obtained the Ekogwarancja certification for organic food - this distinction applies to four types of wines: wild rose, rowan, dry chokeberry and black currant. All wines made by this company are marked with the symbol ”Get to know good food”.

 

KONTAKT

VIN-KON S.A

ul. Dąbrowskiego 35

62-500 Konin

powiat koniński

+48 63 24 64 107

info@potegatradycji.pl

www.vinkon.com.pl

www.potegatradycji.pl