„JANSOWO” OŚRODEK SZKOLEŃ I REKREACJI

„JANSOWO” OŚRODEK SZKOLEŃ I REKREACJI

„JANSOWO” Ośrodek Szkoleń i Rekreacji

„JANSOWO” jest malowniczo położonym na ponad 17 ha ośrodkiem, zewsząd otoczonym przez lasy mieszane. Budynki i ich wyjątkowe wnętrza nawiązują swoim stylem do tradycyjnego XIX-wiecznego folwarku wielkopolskiego. Podczas pobytu w ośrodku można do woli obcować „z wielkopolskim duchem owego miejsca”, a prawdziwej tradycji można pokosztować zaznajamiając się z miejscową kuchnią. Gościom serwowane są wyłącznie dania oparte na tradycyjnych przepisach i wytwarzane z lokalnych naturalnych surowców. W tym miejscu propagowana jest także gwara poznańska. Także w menu restauracji można znaleźć dużo regionalnych dań zapisanych w wielkopolskiej gwarze, m.in. pyry z gzikiem, ślepe ryby, rumpuć, parzybrodę, krokiety z fasoli i mięsa, zupę ziemniaczaną, krupnik, pierogi i wiele innych potraw. Bo w tym miejscu musi być wszystko „po wielkopolsku porzundne”. Swoje atrakcje odnajdzie tutaj indywidualny przybysz, jak i zorganizowane grupy.

Członek Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska od 2010 roku.

„JANSOWO” is located picturesquely, on more than 17 hectares of land surrounded by mixed forests. Buildings and their unique interiors are a reminiscent of the style of traditional 19th century Wielkopolska farmyards. During your stay at the resort, you might prefer „to get acquainted with the Wielkopolska spirit of this place” and experience true tradition by familiarizing yourself with the local cuisine. Guests are served only traditional dishes based on local natural ingredients. Here you can also hear the local Poznan dialect. In the restaurant menu you can find a lot of regional dishes written in the Wielkopolska dialect, including names of potatos, fish, rumpus, croissants with beans and meat, potato soup, krupnik, dumplings and many other dishes. Here everything hast to be „alroigt loik in Wielkopolska”. This is a place attractive both for individual visitors and organized groups.

 

KONTAKT

„JANSOWO” Ośrodek Szkoleń i Rekreacji

ul. E. Szczanieckiej 23

64-316 Kuślin

powiat nowotomyski

+ 48 61 44 78 626

biuro@jansowo.pl

www.jansowo.pl