HYĆKA

HYĆKA

HYĆKA

Restauracja Hyćka rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 2014 r. na poznańskiej Śródce. Stworzyło ją małżeństwo – Alicja i Marcin Sadowscy. Restauracja mieści się w pomieszczeniach po historycznej piekarni, należącej niegdyś do państwa Borowiaków. Nazwa lokalu wzięła się od syropu z kwiatów i owoców czarnego bzu – produktu tradycyjnie wytwarzanego w Wielkopolsce pod nazwą hyćka lub hyczka. Tradycja jest inspiracją dla proponowanej tu kuchni: dań regionalnych, wielkopolskich, przygotowywanych w oparciu o własną produkcję – pyry z gzikiem, czernina, szagówki, kaczka z pyzami, szare kluchy z kapustą.

Członek Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska od 2017 roku.

The Hycka restaurant was established by Alicja and Marcin Sadowscy in Poznan Srodka in June, 2014. The restaurant adopted the premises of a historic bakery, formerly owned by the Boroviak family. The name of the place comes from flower and elderberry fruit syrup – a product traditionally produced in Wielkopolska under the name hycka or hyczka. Tradition is the inspiration for the cuisine proposed here: regional Wielkopolska-style dishes, on the basis of the restaurant’s own production – potatoes with cottage cheese, black soup, szagowki, duck with potato dumplings, gray dumplings with cabbage.

 

KONTAKT

Restauracja HYĆKA

Rynek Śródecki 17

61-126 Pozna

 +48 535 045 035

 biuro@hycka.pl 

 www.hycka.pl