P JAK PYSZNIE

P JAK PYSZNIE

RESTAURACJA P JAK PYSZNIE

W Restauracji P jak Pysznie największą uwagę przyciąga okno, które umożliwia nieustanne podglądanie pracy szefa kuchni i jego zespołu. Marzeniem właściciela był mały, fajny biznes, w którym nie traci się kontaktu z klientem. Zaraz po klientach najważniejsza jest dla właściciela restauracji świeżość i jakość produktów. Kuchnia serwowana w P jak Pysznie jest sezonowa – karta zmienia się co 2 miesiące. Wykorzystanie owoców i warzyw sezonowych jest tak samo ważne, jak otwartość na ludzi. Karta restauracji charakteryzuje się smakami kuchni polskiej z przełamaniem kuchni nowoczesnej.

Członek Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska od 2018 roku.

In the P jak Pysznie Restaurant the most attention is attracted by the window which allows you to constantly watch the work of the chef and his team. The dream of the owner was a small, cool business where you do not lose contact with the customer. What matters to me the most, right after the customers, is freshness and quality of products. The cuisine served in P jak Pysznie is seasonal – menu changes every 2 months. The use of seasonal fruit and vegetables is just as important as openness to people. The restaurant’s menu is characterised by the flavours of Polish cuisine and the overcoming of modern cuisine.

 

KONTAKT

Restauracja P jak Pysznie

ul. Sportowa 9

63-600 Kępno

powiat kępiński

 +48 605 978 120

 pjakpysznie@gmail.com