Finał konkursu „Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”

20 kół gospodyń wiejskich z terenu Wielkopolski uczestniczyło w finale konkursu „Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”, który odbył się w sobotę, 27 listopada w hali sportowej w Kołaczkowie. Organizatorem kulinarnych zmagań był Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współudziale gminy Kołaczkowo.

Konkurs miał na celu wyróżnienie i  wspieranie działań kół gospodyń wiejskich spajających lokalną społeczność, opartych na współpracy z władzami samorządowymi, instytucjami kultury, sportu i placówkami edukacyjnymi. Do głównych motywów tychże działań należało kultywowanie i utrwalanie najbardziej wartościowych tradycji regionalnych oraz zainteresowanie młodszych pokoleń twórczością ludową.

Do konkursu zgłosiło się 60 kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski. Pierwszy etap polegał na merytorycznej ocenie nadesłanych wniosków, w których koła prezentowały swoją działalność – aktywność, współpracę z lokalnymi instytucjami oraz pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 20 kół, które podczas gali finałowej zorganizowanej 27 listopada, w hali sportowej w Kołaczkowie miały możliwość zaprezentowania stoiska z własnymi wyrobami oraz wypieku lub wyrobu cukierniczego przedstawiającego logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.

W wielkim finale uczestniczyły następujące koła gospodyń wiejskich: Cicha Góra, Włościanki, Imielno, Rudzica, Grabowo Królewskie, Stowarzyszenie Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa Tokary, Marianki, Rzuchów, Kurnatowice, Rusko, Kołaczkowianki, Rośle, Dębówko Stare, Dzierzążenko Dziarskie Babki, Brodziszewo, Chojęcin, Szczepidło, Porwite, Brodnica i Nowa Wieś Ujska.

Laureatami zostały: Koło Gospodyń Wiejskich w Cichej Górze, Koło Gospodyń Wiejskich Włościanki, Koło Gospodyń Wiejskich w Imielnym, Koło Gospodyń Wiejskich Rudzica, Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie Królewskim, Stowarzyszenie Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa Tokary, Koło Gospodyń Wiejskich Marianki w Marianowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Kurnatowicach, Koło Gospodyń Wiejskich Rusko.

Nominowani to: Koło Gospodyń Wiejskich Kołaczkowianki w Kołaczkowie, Koło Gospodyń Wiejskich Rośle, Koło Gospodyń Wiejskich w Dębówku Starym, Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzążenko Dziarskie Babki, Koło Gospodyń Wiejskich w Brodziszewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie,  Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepidle, Koło Gospodyń Wiejskich w Porwitach, Koło Gospodyń Wiejskich Aktywne Brodniczanki w Brodnicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Ujskiej.

Uczestnicy wydarzenia również mogli wybrać najlepszy wyrób cukierniczy. Według publiczności najlepsze ciasto przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie.

Zarówno laureaci jak i nominowani otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe, które wręczał Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Panią Wójt Gminy Kołaczkowo, Teresą Waszak.

Warto podkreślić, że w trakcie trwania wydarzenia organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji, m. in. degustację na stoiskach przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, występy artystyczne, oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.