KONTAKT

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska

Oddział ds. Promocji Rolnictwa, Żywności i Turystyki Wiejskiej

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

tel. + 48 61 626 65 00

fax + 48 61 626 65 01

e-mail: sdkw@umww.pl

 

Joanna Zielińska (Hańćkowiak) – Koordynator Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska 

e-mail: joanna.hanckowiak@umww.pl

tel: 61 626 65 33 / 693 969 939

Damiana Nowak – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

e-mail: damiana.nowak@umww.pl

tel. 61 626 65 00