Potrawy z jabłek i śliwek królowały w Białośliwiu

69 kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski uczestniczyło w finale konkursu „Przysmaki z wielkopolskich sadów”, który odbył się w sobotę, 28 maja w Białośliwiu. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu.

Celem konkursu było promowanie owoców – jabłek i śliwek  pochodzących z sadów  województwa wielkopolskiego, wyróżnienie i wspieranie działań KGW spajających lokalną społeczność, promowanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz produktów lokalnych i tradycyjnych potraw, jak również budowanie tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji kulinarnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Finalnie do Białośliwia przyjechało 69 kół gospodyń wiejskich z wszystkich zakątków Wielkopolski, które prezentowały potrawy w dwóch kategoriach: na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem i na najlepszą potrawę regionalną ze śliwką. Dania zaprezentowane na stoiskach oceniała komisja konkursowa przyznając punkty według kryteriów takich jak: wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania, walory smakowe i zapachowe, związek potrawy z regionem i jego tradycjami. Zwycięzcami w każdej z dwóch kategorii zostało 10 kół, które uzyskały największą liczbę punktów.

W kategorii na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem najlepsze potrawy przygotowały:

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Błażejewie

2. Koło Gospodyń Wiejskich „Marianki” w Marianowie,

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Cekowie- Kolonii,

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Posadzie,

5. Koło Gospodyń Wiejskich Kołaczkowianki,

6. Koło Gospodyń Wiejskich Kluczewo,

7. Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki”,

8. Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzążenko „Dziarskie Babki”,

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Miałach,

10. Koło Gospodyń Wiejskich „Nasze Dolaszewo”

 

Z kolei w kategorii na najlepszą potrawę regionalną ze śliwką zwyciężyły:

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Krzykosach,

2. Stowarzyszenie Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa Tokary,

3. Koło Gospodyń Wiejskich Rusko,

4. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Sławsku,

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Obrze

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Ciosańcu,

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Cichej Górze,

8. Koło Gospodyń Wiejskich Orpiszew,

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Skokumiu – Jaglanki,

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Dębówku Starym.

Zwycięskie koła otrzymały nagrody finansowe, które wręczali Krzysztof Grabowski –  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Rutkowski – Wójt Gminy Białośliwie oraz Jarosław Maciejewski –  Przewodniczący Komisji Konkursowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.