ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Śniadanie Wielkanocne zorganizowane przez Radę Osiedla Adama Asnyka w Kaliszu.

Szanowni Państwo,

 

w dniu 27 marca 2018 roku Rada Osiedla Adama Asnyka w Kaliszu zorganizowała Wielkanocne spotkanie z tradycją mieszkańców kaliskiego osiedla Asnyka. Uczestnikami spotkania byli najubożsi mieszkańcy osiedla Adama Asnyka w Kaliszu.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazał produkty regionalne i tradycyjne wyprodukowane od członków zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. Przekazanym produktem była między innymi Biała Kiełbasa Wielkopolska Parzona, która ostatnimi czasy uzyskała Certyfikat Unijny Chronione Oznaczenie Geograficzne.