Sukces Europejskiego Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Jeśli jedziemy w jakieś miejsce – to odkrywamy je przez jedzenie. Tam, gdzie znajdziemy logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego mamy pewność, że trafiliśmy na coś wyjątkowego, typowego dla danego regionu – powiedział podczas Europejskiego Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Poznaniu – Niclas Fjellstrom reprezentujący europejskie władze tej Organizacji. Podkreślił przy tym, że w naszej sieci chcemy pokazywać, że jesteśmy zróżnicowani – bo kultura i tradycja towarzyszy nam od urodzenia.

Zadniem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa Grabowskiego, który osobiście jest zaangażowany w promowanie lokalnych i regionalnych produktów oraz ich wytwórców – Wielkopolska dorównuje krajom, które są w czołówce. Obecnie w Wielkopolsce jest 124 członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, którzy bardzo dbają i odkrywają smaki Wielkopolski oraz przekazują je do innych krajów europejskich.

Z okazji tegorocznego Forum została wydana okolicznościowa publikacja prezentująca wszystkich członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z Wielkopolski. 

 

Często wiele osób nie zwraca uwagi na to, gdzie kupuje i co kupuje – a my poprzez pracę u podstaw staramy się pokazywać, że warto sięgać po zdrową i tradycyjną żywność, do tego, co pamiętamy z lat dziecinnych.  Chcemy przy okazji wspierać małe firmy rodzinne, których produkcja w niewielkich ilościach jest gwarantem wysokiej jakości – mówił Wicemarszałek Grabowski. 

 

Zależało nam, aby Europejskie Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego odbyło się podczas Targów Smaki Regionów, aby goście zagraniczni mogli zobaczyć jak promujemy nasze dziedzictwo kulinarne. Jako Województwo nie szczędzimy środków by promować członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego – kontynuował Grabowski.

 

Marszałek Grabowski podziękował także przedstawicielom zagranicznych regionów, że przywieźli do Poznania swoje produkty i prezentują je obok tych najlepszych z Wielkopolski. 

 

Forum jest wspaniałą  platformą do wymiany doświadczeń i praktyk oraz dzielenia się swoimi osiągnięciami. Jest to również okazja, by czerpać inspiracje od innych regionów należących do Sieci. To także możliwość spotkania z podmiotami zrzeszonymi w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz z osobami na co dzień zajmującymi się dziedzictwem kulinarnym poza granicami naszego kraju.

 

W Europejskim Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego uczestniczyli także członkowie Biura Współpracy Międzynarodowej,  członkowie zespołu opiniującego z Niemiec, Turcji, Słowacji, Słowenii, Łotwy, Szwecji oraz przedstawiciele regionów z Rumunii i Mołdawii.

 

Wśród prelekcji na Forum poruszono także takie tematy jak: budowanie szlaków kulinarnych, specyfikację produktów lokalnych i regionalnych oraz budowanie ich marek. Swój bogaty dorobek zaprezentowali także goście z Rumunii oraz Północnej Mołdawii.

 

Warto dodać, że istotną częścią Europejskiego Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego były wizyty studyjne w rodzinnych firmach w regionie Południowej Wielkopolski m.in. Tłoczni Soków Owocowych w Kolonii Kokanin, w Zakładzie Cukierniczym produkującym Andruty Kaliskie oraz Restauracji Dwór Stary Chotów.

  

Województwo Wielkopolskie jest członkiem Europejeksiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego od 2008 roku  (European Network of Regional Culinary Heritage) i w przyszłym roku będzie świętować 10 lecie istnienia w tych strukturach. Pojawił się pomysł by swoje produkty zaprezentować w Brukseli, na skalę europejską.

 

 

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego działa od 22 lat – została powołana w Szwecji w 1995r.  Obecnie zrzesza 45 regionów europejskich w takich krajach jak : Szwecja, Dania, Norwegia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Szkocja, Chorwacja, Turcja oraz dziesięciu z Polski. Wszystkie regionalne sieci składają się na Europejską Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, której głównym celem jest promocja regionalnej żywności opartej na lokalnych i tradycyjnych produktach.  Członkowie Sieci gwarantują, że produkty pochodzą z danego regionu, a tradycje kulinarne i umiejętności są powodem do dumy. Pojęcie kulinarnego dziedzictwa sprowadza się do wspólnego logo, ustalonych kryteriów uczestnictwa dla przedsiębiorstw, wspólnego marketingu i działań na szczeblu regionalnym i europejskim.